Radi sa s Vami stretneme na niektorom z podujatí!

Október 2018:

Archív aktualít

V rámci projektu Otvorené vzdelávanie na Slovensku: Výhody pre vzdelávanie sa koncom roku 2016 uskutočnila séria seminárov na tému otvoreného vzdelávania a licencií Creative Commons. Viac informácií môžete nájsť v ponuke seminára, a to v týchto termínoch:

 • 24.10.2016 o 13.50 hod. Levoča, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša (prednášajúci Ján Gondoľ)
 • 26.10.2016 o 10.40 hod. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (prednášajúci Richard Bednárik, Zuzana Adamová)
 • 3.11.2016 o 11.30 hod. Prievidza, Obchodná akadémia (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 23.11.2016 o 13.00 hod. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (prednášajúci Richard Bednárik)
 • 29.11.2016 o 13.30 hod. Košice, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 30.11.2016 o 10.45 hod. Košice, Univerzita P.J.Šafárika, Právnická fakulta (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 30.11.2016 o 13.30 hod. Košice, Univerzita P.J.Šafárika, Prirodovedecká fakulta (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 1.12.2016 o 10.00 hod. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta (prednášajúci Richard Bednárik)
 • 1.12.2016 o 11.00 hod. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 1.12.2016 o 14.00 hod. Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU (prednášajúci Richard Bednárik)
 • 8.12.2016 o 13.30 hod. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (prednášajúci Richard Bednárik, Zuzana Adamová)
 • 21.12.2016 o 18.00 hod. Bratislava, ProgressBar (prednášajúci Ján Gondoľ)

Informujte sa u nás o možnosti zrealizovať seminár aj na Vašej škole, konferencii či inom podujatí aj v budúcnosti.Konferencia so zameraním na problematiku otvoreného prístupu, otvoreného vzdelávania a otvorených dát, OpenCon 2016, sa uskutoční 12.-14. novembra 2016 vo Washingtone. Viac informácií nájdete aj na Facebooku a Twitteri.

Základný prehľad o otvorenom vzdelávaní a otvorených vzdelávacích zdrojov je dostupný už aj prostredníctvom publikácie Otvorené vzdelávanie.