Na mnohých z týchto podujatí budeme, radi sa s Vami stretneme!

 • 13.3.2019 - Bratislava: Deň otvoreného vzdelávania a otvorenej vedy v rámci Týždňa otvoreného vládnutia (informácie a registrácia). Uskutoční sa v rámci neho aj premietanie filmu Paywall: obchod s vedou (so slovenskými titulkami).
 • 11.-17.3.2019 - Týždeň otvoreného vládnutia (Open Government Week). Informácie v angličtine, podujatia na Slovensku.
 • 4.-8.3.2019 - Týždeň otvoreného vzdelávania (Open Education Week). Informácie v angličtine. O aktivitách na Slovensku sme hovorili v rámci 24-hodinového maratóna webinárov (pozrite si prezentáciu).

Archív podujatí

V rámci projektu Otvorené vzdelávanie na Slovensku: Výhody pre vzdelávanie sa koncom roku 2016 uskutočnila séria seminárov na tému otvoreného vzdelávania a licencií Creative Commons. Viac informácií môžete nájsť v ponuke seminára, a to v týchto termínoch:

 • 21.12.2016 o 18.00 hod. Bratislava, ProgressBar (prednášajúci Ján Gondoľ)
 • 8.12.2016 o 13.30 hod. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (prednášajúci Richard Bednárik, Zuzana Adamová)
 • 1.12.2016 o 14.00 hod. Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU (prednášajúci Richard Bednárik)
 • 1.12.2016 o 11.00 hod. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 1.12.2016 o 10.00 hod. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta (prednášajúci Richard Bednárik)
 • 30.11.2016 o 13.30 hod. Košice, Univerzita P.J.Šafárika, Prirodovedecká fakulta (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 30.11.2016 o 10.45 hod. Košice, Univerzita P.J.Šafárika, Právnická fakulta (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 29.11.2016 o 13.30 hod. Košice, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 23.11.2016 o 13.00 hod. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (prednášajúci Richard Bednárik)
 • 3.11.2016 o 11.30 hod. Prievidza, Obchodná akadémia (prednášajúca Zuzana Adamová)
 • 26.10.2016 o 10.40 hod. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (prednášajúci Richard Bednárik, Zuzana Adamová)
 • 24.10.2016 o 13.50 hod. Levoča, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša (prednášajúci Ján Gondoľ)

::

 • 12.-14.10.2016 - konferencia OpenCon 2016 (Washington, DC, USA), zameraná na problematiku otvoreného prístupu, otvoreného vzdelávania a otvorených dát. Viac informácií na Facebooku a Twitteri.

Základný prehľad o otvorenom vzdelávaní a otvorených vzdelávacích zdrojov je dostupný už aj prostredníctvom publikácie Otvorené vzdelávanie.

Informujte sa u nás o možnosti zrealizovať seminár aj na Vašej škole, konferencii či inom podujatí aj v budúcnosti.