Táto stránka vznikla v združení Creative Commons Slovensko za finančnej podpory Nadácie pre otvorenú spoločnosť. Majiteľom domény a prevádzkovateľom servera je Switzerlab, s.r.o..

Autori obsahu:

Text stránok je zverejnený pod licenciou CC-BY-4.0 International, čo znamená, že ich môžete voľne šíriť, vytvárať odvodené diela a jedinou požiadavkou je citovanie zdroja.

Autor globálneho OER loga: Jonathas Mello (licencia CC-BY 3.0).