Otvorené vzdelávacie zdroje sú možnosťou ako efektívne využiť už vytvorený materiál za účelom vzdelávania, výučby alebo ako zdroj inšpirácie.

Prinášame základný prehľad zdrojov dostupných v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ak poznáte zaujímavý zdroj k téme otvoreného vzdelávania a otvorených vzdelávacích zdrojov, ktorý tu neuvádzame, dajte nám vedieť a uvedieme ho na tejto stránke.

Slovenská republika

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR realizovalo viacero projektov v oblasti digitálneho vzdelávania, ako napr. eAktovka alebo Planéta vedomostí. Tieto zdroje však nie sú otvorené (nejde o OER). Prečo je to problém?

Aj napriek elektronickej dostupnosti učebníc prostredníctvom portálu eAktovka ich širšiemu využitiu stále bránia autorské práva. Ich využitie v rámci vzdelávacieho procesu, možnosť jednoduchého šírenia medzi učiteľmi, žiakmi a študentmi a možnosť ich aktualizácie, sú otázne.

Planéta vedomostí sprístupňuje viac ako 30 tisíc vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Nositeľom práv však zostáva komerčný subjekt, takže študenti nemôžu materiály slobodne sťahovať, šíriť a spracúvať. Dodávateľa informačného systému nie je možné vymeniť a zdroje naďalej používať. Efektivita využitia verejných prostriedkov je teda otázna, pretože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, nemá právo slobodne nakladať so vzdelávacími zdrojmi, za ktoré zaplatilo.


Na internete je ale množstvo zdrojov, ktoré sa môžu použiť pri vzdelávaní, napr. Web Umenia. Na mnohé diela už vypršala autorskoprávna ochrana a dajú sa použiť či už na ilustráciu alebo aj ako omaľovánky.

Česká republika

Otevřené vzdělávání prevádzkuje EDUin, o.p.s. Poskytuje prístup k rôznym kategóriám otvoreného vzdelávacieho materiálu.

RVP Metodický Portál je českou iniciatívou smerom k vytvoreniu otvorených vzdelávacích zdrojov a  portálu umožňujúcemu širšiu komunikáciu a interaktivitu. Obsahuje množstvo pestrého materiálu od audio-video obsahu, článkov až po e-learningové kurzy.


Výborný prehľad otvorených vzdelávacích zdrojov nájdete vo Facebook skupine Otevřené vzdělávání: