Otvorený prístup je spôsob neobmedzeného voľného prístupu k rôznemu materiálu prostredníctvom internetu pre akúkoľvek osobu, ktorá má o tento prístup záujem.

Open Access vo vzdelávaní?

V oblasti vzdelávania môžeme za Open Access považovať situáciu, v ktorej majú osoby neobmedzený prístup k rôznym vedeckým alebo odborným publikáciám. Tento cieľ je najčastejšie realizovaný buď prostredníctvom Open Access časopisov, ktoré sú dostupné na internete alebo formou ukladania publikácií a článkov do repozitárov (odborných úložísk). Postupne sa rozširujúcou aktivitou je využívanie Open Access aj v rámci vydávania publikácií.

Čo Vám môže Open Access priniesť?

  • jednoduchý prístup ku kvalitnému materiálu
  • možnosť prístupu z miesta a času, ktorý vyhovuje Vašim potrebám
  • možnosť zdieľania poznatkov v rámci rôznych komunít
  • možnosť využiť Open Access materiál ako zdroj inšpirácie a prispôsobiť ho konkrétnej situácii
  • zviditeľnenie konkrétnych odborníkov na Slovensku, ale aj v zahraničí
  • dostupnosť a širšie využívanie výsledkov rôznych projektov a grantov financovaných z verejných prostriedkov
  • zviditeľnenie výsledkov rôznych inštitúcií

Kto sa venuje Open Access?

Ide o obrovské množstvo subjektov od inštitúcií až po tretí sektor. Spomenúť by sme mohli