Slovenská republika prijala medzinárodné záväzky rozvíjať otvorené vzdelávanie.

Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership, OGP) je medzinárodná iniciatíva, ktorá v desiatkach krajín pomohla vytvoriť infraštruktúru pre publikovanie otvorených údajov ("open data"). Jej implementáciu má v SR na starosti Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS).

Krajiny, ktoré sú súčasťou OGP, si vytvárajú vlastné akčné plány a definujú vlastné priority. SR vo svojom druhom Akčnom pláne OGP prijala záväzky týkajúce sa otvoreného vzdelávania: 1) v oblasti otvorených vzdelávacích zdrojov (otvorene licencované učebnice) a 2) otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám.

Vláda SR na svojom rokovaní 11. februára 2015 schválila návrh Akčného plánu OGP v SR na rok 2015, čím prijala záväzok naplniť jeho jednotlivé úlohy (v oblasti otvorených dát, otvoreného vzdelávania a ďalších).

V roku 2016 vznikol návrh Akčného plánu OGP na roky 2017-2019, ktorý schválila Vláda SR 1. marca 2017 uznesením č. 104/2017. Jeho plný text si môžete prečítať online.